Thiết lập quyền cho ứng dụng eWeLink

Thiết lập quyền cho ứng dụng eWeLink Leave a comment

THIẾT LẬP QUYỀN CHO ỨNG DỤNG EWELINK

Khi cài ứng dụng Ewelink trên điện thoại, bạn cập nhật phần mềm thì nó sẽ yêu cầu sự cho phép quyền điều khiển phần mềm. Ví dụ ứng dụng yêu cầu cho phép truy câp Camera, GPS. Bạn có thể quản lý quyền cho phép truy cập này và cho phép truy cập từng chức năng một. Nhưng bạn cũng rất lo lắng nếu như vậy thì dữ liệu thông tin cá nhân, thông tin cuộc sống hàng ngày có bị mất cắp không, hay là nếu quên không cho phép truy cập một chức năng nào đó thì ứng dụng có chạy bình thường không. Việc hiểu về các quyền truy cập rất quan trọng, và dưới đây công ty eWeLink Việt Nam sẽ giới thiệu tất cả các quyền truy cập ứng dụng eWeLink yêu cầu. Nếu bạn từ chối quyền truy cập của một chức năng nào đó, có thể dẫn đến việc không thể điều khiển thiết bị bằng ứng dụng eWeLink.

1. Truy cập file

Bạn hãy cho phép truy cập file khi ứng dụng tự động update, ứng dụng xin các phản hồi khách hàng, ứng dụng ghi lại các đoạn video hay chụp ảnh màn hình.

Khi bạn cho phép truy cập, ứng dụng có thể:

 1. Lưu các file apk trên điện thoại và tự động update
 2. Đọc và gửi các lỗi khi bạn phản hồi tới eWeLink.
 3. Hỗ trợ quay video, chụp ảnh màn hình và lưu vào bộ nhớ điện thoại

Không cho phép truy cập, ứng dụng sẽ:

 1. Không nhận được các thông tin cập nhật
 2. Không thể gửi phản hồi của bạn cho hãng eWeLink.
 3. Không thể khởi động Camera và các chức năng liên quan đến Camera

2. Truy cập số điện thoại, số IMEI, IMSI

Khi bạn truy cập ứng dụng, hoặc có thông báo update thì xuất hiện thông báo.

Khi cho phép truy cập:

 1. Người dùng có thể trực tiếp đăng nhập vào ứng dụng và lần sau không cần thêm thông tin gì nữa.
 2. Hiện thì thông báo từ Ewelink và các thiết bị qua Ewelink.

Không cho phép truy cập

 1. Phải nhập thông tin mỗi lần đăng nhập (không tự động đăng nhập).
 2. Không thể hiển thị các thông báo của các thiết bị qua ứng dụng Ewelink.

3. Cho phép thực hiện và quản lý các cuộc gọi

Khi cho phép truy cập:

 1. Người dùng tự động đăng nhập không cần nhập lại thông tin nữa.
 2. Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cập nhật phiên bản mới.

Không cho phép truy cập ứng dụng:

 1. Phải nhập thông tin mỗi lần đăng nhập (không tự động đăng nhập).
 2. Không thể hiển thị thông tin cập nhật phần mềm.

4. Truy cập camera

Quét mã QR để đọc hướng dẫn sử dụng Ewelink và các thiết bị.

Cho phép truy cập

 1. Quét QR code để đọc hướng dẫn sử dụng của các thiết bị Ewelink
 2. Quét mã QR code để ghép cặp thiết bị

Không cho phép truy cập

 1. Không có khả năng quét QR code
 2. Không có khả năng quét QR code để thêm thiết bị.

5. Truy cập thông tin cá nhân

Hướng dẫn tự động tìm và thêm thiết bị thông qua mạng WLAN. Cho phép truy cập ứng dụng: Ứng dụng chỉ đọc thông tin mạng WLAN, ứng dụng không đọc thông tin địa chỉ của bạn. Không cho phép truy cập ứng dụng: Ứng dụng không thể tìm và thêm thiết bị

6. Sử dụng WLAN

Giúp tìm kiếm mạng WLAN và tự động chuyển mạng WLAN khi thêm thiết bị. Đây là một yêu cầu quan trọng. Khi cho phép yêu cầu này ứng dụng có thể tìm kiếm mạng WLAN và chuyển sang mạng WLAN để kết nối. Có nghĩa là ứng dụng có thể tự động tìm kiếm mạng WLAN và thêm thiết bị.

Rất nhiều người dùng phàn nàn rằng họ không thể thêm thiết bị vào Ewelink. Lý do là hầu hết họ đã không cho phép quyền sử dụng mạng WLAN.

Từ chối truy cập: Ứng dụng không thể thêm thiết bị

7. Truy cập Micro thu âm

Quyền truy cập Micro liên quan các thiết bị như camera. Từ chối quyền truy cập: Không thể nhận giọng nói qua camera, micro.

Leave a Reply