Giải pháp nhận diện khuôn mặt thông minh từ GeoVision

GOLDTEK VIỆT NAM là nhà phân phối chính thức của GeoVision tại Việt nam với các sản phẩm và giải pháp nhận dạng thông minh trên nên tảng trí tuệ nhân tạo.

GeoVision gần đây cho ra giải pháp và sản phẩm nhận diện khuôn mặt dựa trên công nghệ AI, giúp việc quản lý thật sự đơn giản. Trong đó hệ thống VMS đóng vai trò chủ đạo bao gồm các tính năng:

AI Face Recognition – nhận diện khuôn mặt dùng trí tuệ nhân tạo (Tìm kiếm và theo dõi đối tượng)
Tích hợp Server FR nhận diện khuôn mặt
Hỗ trợ GV-Eye kết nối bằng QR code
Hỗ trợ Live Streaming bằng Mobile App
GPU decoding
GPU fisheye/ VR360 dewarping
Multicast
Phát hiện và xác định người hoặc xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu qua Camera SD Card
Tích hợp tìm kiếm nâng cao vào hệ thống POS
Bảo mật dữ liệu Cybersecurity – AES encryption
Cloud Center (Hệ thông giám sát / cảnh báo / phân tích bán hàng)
Hỗ trợ 3D E-map và xem lại video thời gian thực

GeoVision AI Solution
Giải pháp nhận diện khuôn mặt thông minh từ GeoVision
GV-VMS với công nghệ trí tuệ nhân tao thông minh
Giải pháp nhận diện khuôn mặt thông minh từ GeoVision

Leave a Reply