Mô tả 
giá đỡ L & Z dùng cho khóa điện từ PML-1100,PML-1101 với lực giữ 550Lbs, 250Kgs

proimages/electric_lock/EM_lock/inout-swing-E.jpg

Dimensions: Unit(mm)

proimages/electric_lock/bracket/Bracket-for-PG-BLO110A.jpg
proimages/electric_lock/bracket/Bracket-for-PG-BLZ110A.jpg

%d bloggers like this: