Hướng dẫn sử dụng ERF433

Hướng dẫn sử dụng ERF433 Leave a comment

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ERF433

Việc cài đặt và sử dụng sản phẩm ERF433 của eWeLink là khá đơn giản. Quá trình này có thể được tóm tắt qua các bước như học lệnh, sao chép mã lệnh từ các điều khiển RF khác, xóa mã hoặc khôi phục mã lệnh trên thiết bị. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng để hạn chế các sơ ý không cần thiết thì bạn có thể thực hiện khóa dữ liệu (thiết bị) và mở lại chúng khi cần sử dụng.

Học lệnh

 1. Đèn màu đỏ trên thiết bị nhấp nháy khi bạn nhấn một nút trên điều khiển ERF433, điều đó có nghĩa là nút đó đã được học và sẵn sàng kết nối thiết bị.
 2. Kết nối: Nhấn nhanh nút màu đen trên ERF433 hai lần, đèn LED màu đỏ nhấp nháy một lần, sau đó nhấn một trong các nút của bộ điều khiển RF để kết nối trong 1-2 giây.
 3. Xóa mã: Nhấn nhanh nút màu đen trên ERF433 ba lần, đèn LED màu đỏ bật trong 3 giây, cho biết mã bộ điều khiển RF đã được xóa. Trong trường hợp, kết nối không thành công thì nên thực hiện xóa mã trước khi kết nối.
 4. Sau khi hoàn thành kết nối, bạn có thể thêm thiết bị vào eWeLink bằng cách nhấn bộ điều khiển trong 5s, đèn màu xanh lá trên thiết bị sẽ bắt đầu nhấp nháy và sẵn sàng để kết nối.

Xóa mã

 1. Nhấn và giữ nút A và B cùng một lúc. Nếu đèn báo một lần, sau đó nhấp nháy ba lần và điều đó có nghĩa là mã đã được thực hiện.
 2. Nhấn và giữ nút A trước, sau đó nhấn nút B. Nếu đèn báo một lần, sau đó nhấp nháy ba lần và điều đó có nghĩa là mã đã được thực hiện.
 3. Nhấn và giữ nút B trước, sau đó nhấn nút A. Nếu đèn báo một lần, sau đó nhấp nháy ba lần và điều đó có nghĩa là mã đã được thực hiện.

Sao chép mã

 1. Tay trái giữ điều khiển RF ban đầu, tay phải giữ RF muốn sao chép. Chú ý: đặt hai điều khiển RF càng gần càng tốt.
 2. Nhấn đồng thời các nút đầu tiên của cả hai điều khiển RF. Sau khoảng 2 giây, đèn LED sẽ nhấp nháy nhanh 2 lần. Sau 1 giây, đèn báo sẽ nhấp nháy trong một thời gian dài. Buông tay.
 3. Nhấn nút đầu tiên trên điều khiển RF cần học, đèn sẽ sáng, cho biết mã đầu tiên của điều khiển RF ban đầu đã được sao chép vào bộ điều khiển RF.
 4. Lặp lại tương tự cho các nút khác.

Khôi phục  mã

 1. Nhấn và giữ nút C và D cùng một lúc. Nếu chỉ báo đèn sáng một lần, sau đó nhấp nháy ba lần và điều đó có nghĩa là mã khôi phục được thực hiện.
 2. Nhấn và giữ nút C trước, sau đó nhấn nút D. Nếu chỉ báo đèn sáng một lần, sau đó nhấp nháy ba lần và điều đó có nghĩa là mã khôi phục được thực hiện.
 3. Nhấn và giữ nút C trước, sau đó nhấn nút D. Nếu chỉ báo đèn sáng một lần, sau đó nhấp nháy ba lần và điều đó có nghĩa là mã khôi phục được thực hiện.

Khóa dữ liệu

 1. Để tránh các hoạt động xóa mã có chủ ý hoặc vô tình dẫn đến mất dữ liệu của điều khiển RF. Bạn có thể thực hiện khóa mã điều khiển RF. Hoạt động khóa mã chỉ được thực hiện sau khi sao chép xong, và xác định nó có thể thay thế điều khiển RF ban đầu.
 2. Hoạt động khóa dữ liệu rất đơn giản, tay phải bấm và giữ phím B, trong khi tay trái bấm phím D và nó được thực hiện. Khi dữ liệu bị khóa, các chức năng thay đổi và phục hồi đều không thực hiện được.

Mở khóa dữ liệu

 1. Tay phải bấm và giữ phím B. Sau khoảng 20 giây, đèn LED sẽ tắt.
 2. Tay trái bấm và giữ phím A. Đèn LED nhấp nháy ba lần. Mở khóa hoạt động đã được thực hiện, điều khiển RF phục hồi trạng thái ban đầu.

Leave a Reply